Danish Windmillers
since 1976
Home
Introduction
History
Wind
Aerodynamics
Rotors
Turbines
Generators
Systems
Wind farms
Design sample
        WIND TURBINE TECHNOLOGY                                               OPEN SOURCE R&D                                                                           SUMMER 2012
Ud fra 35 års virke i vindkraft  kan jeg belyse forhold indenfor  bl.a vind, aerodynamik, vind-
mølletyper, fremstilling, generatorer, husstandsmøller (solceller), mølleparker samt div. forhold i markedet.
KURSUSVarighed:  3-4 dage efter interesse
Pris 700-1000 DKK efter varighed
Min. deltagerantal: 5
Emnet er meget bredt og kan anskues på flere niveauer. Et kursus-program vil kunne sammen-sættes, når vi kender deltagernes baggrund og ønsker. Mht. videre planlægning bedes evt. interesserede derfor kontakte mig  på
´
                  mail@windmission.dk
Drejø - uge 25, 2012 - Claus Nybroe
Dette er en ny hjemmeside under opbygning.
Kun få links virker. Den gamle hjemmeside
kan ses her.
Læs mere om de andre "KREATIV Ø" kurser på Drejø's hjemmeside